Maatilan pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Maatilojen turvallisuussuunnitelma perustuu vuonna 2011 uudistettuun pelastuslakiin. Pelastuslaki velvoittaa suurehkot maatilat omaehtoiseen varautumiseen onnettomuuksien varalle.

Suurehkolla maatilalla tarkoitetaan laissa 30 lypsylehmän, 80 lihanaudan, 210 lihasian tai 60 emakon yksikköä. Lain piiriin kuuluu myös kaikki yli 1000 m2:n tuotantorakennukset. Tuetun rakennusinvestoinnin yhteydessä rahoittaja vaatii eläinten pelastussuunnitelman esitettäväksi lopputarkastuksessa. Pelastussuunnitelmien valvonta kuuluu paikallisille pelastuslaitoksille ja yleensä suunnitelma vaaditaan tuotantorakennuksen palotarkastuksen yhteydessä.

Eläinten hyvinvoinnin tuki edellyttää pelastussuunnitelmaa. Lisätietoja eläinten hyvinvoinnin tuesta löytyy Mavin sivuilta.

Turvallisuusasioiden miettiminen ammattilaisen kanssa on mielekästä työtä, johon vakuutusyhtiötkin kannustavat.

Maatilan pelastus- ja turvallisuussuunnitelman sisältö:

  • Pelastuslaitoksen hyväksymä eläinten pelastussuunnitelma
  • Henkilö-, omaisuus- ja ympäristöriskien kartoitus ja selvitys niiden vähentämiseksi ja poistamiseksi
  • Tuotantorakennuksen pohja- ja asemakuvat tarvittavine merkintöineen (pelastusohjataulut A3 -koossa, kosteudenkestäviksi laminoitu)
  • 2 kpl jälkivalaisevia eläinten poistumistieopasteita, tarvittaessa myös muita opaskilpiä
  • Turvallisuuskansio, joka sisältää pelastussuunnitelman ja paperiset pohja- ja asemakuvat
  • Pelastuslaitokselle toimitetaan maatilan kohdekortti (tärkeimmät tiedot, pohja- ja asemakuvat) sähköisessä muodossa. 
  • Turvallisuussuunnittelupaketti sisältää kaksi tilakäyntiä: ensimmäisellä kerralla täytetään pelastusuunnitelma ja muotoillaan pohja- ja asemakuva tarvittavine merkintöineen. Toisella käynnillä kiinnitän opasteet ja pelastusohjetaulut paikoilleen ja toimitan valmiin suunnitelman paikalliselle pelastuslaitokselle.
Katso esimerkkikuvat !
(Kuvat jpg-tiedostoja, kuvan avauduttua zoomaa lähemmäs!)