Tervetuloa parantamaan maatilasi turvallisuutta!

Suomessa sattuu kotieläintiloilla vuosittain yli 100 tulipaloa, joista yli 30 on suurpaloja. Onnettomuuksissa menehtyy n. 3000 eläintä ja vahingot ovat vuosittain yli 10-20 miljoonaa euroa. Suurpalojen osuus kasvaa koko ajan ja tulipalojen määrä on myös voimakkaassa kasvussa.

Maatilojen turvallisuus muodostuu monista pienistä tekijöistä. Usein turvallisuutta heikentävät kohdat jäävät huomaamatta ja onnettomuustilanteessa vahingot voivat olla todella huomattavia. Kohteiden tarkastelu ammattilaisen kanssa antaa uusia näkökulmia turvallisuuteen ja riskienhallintaan - mahdollisiin vaaratekijöihin voidaan puuttua ajoissa.  Sijoitus turvallisuuteen on edellytys nykyaikaisen maatilan johtamiselle ja kehittymiselle. 

Uutta tuotantorakennusta suuniteltaessa kannattaa keskustella rakenneratkaisuista jo hyvissä ajoin turvallisuusalan ammattilaisen kanssa. Suunnitteluvaiheessa rakennuksen turvallisuuteen on helppo vaikuttaa ja rakennuksesta tulee turvallinen käyttää.

Tutustu turvallisuussuunnitelmaan sekä eläinten pelastussuunnitelmaan ja ota yhteyttä!